بنزین
فوریه 3, 2017
وایت اسپریت
فوریه 3, 2017
 

هیدروکربن

هیدروکربن ها به دو گروه زنجیره ای و حلقه ای تقسیم می شوند. هر کدام از این گروه ها خود به دو گروه اشباع شده و اشباع نشده تقسیم می گردند. «آلکان ها»، «سیلیکو آلکان ها» از جمله هیدروکربن های زنجیره ای اشباع شده محسوب می شوند. آلکن ها و آلکین ها نیز جزو هیدروکربن ها ی زنجیره ای اشباع نشده هستند. همچنین هیدروکربن های حلقوی اشباع شده شامل سیلیکو آلکان ها و هیدروکربن های حلقوی اشباع نشده، شامل سیلیکو آلکن ها، هیدروکربن های آروماتیک و غیره می باشند. اگر در مولکول های یک هیدروکربن به جای اتم هیدروژن اتم دیگری جایگزین گردد به آن «مشتق» گفته می شود. به طور کلی، هیدروکربن‌ های آلیفاتیک را می‌توان از نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکربن ‌های آروماتیک را از زغال سنگ به ‌دست ‌آورد.
 

آنالیز محصولات