آدرس دفتر مرکزی
شریعتی ، میدان کتابی ،
خیابان غربی پلاک 28 طبقه 3

تلفن 2

8702 2287 21 98+

 
آدرس کارخانه
جاده گرمسار ، بعداز فلكه سوم
آخرين خيابان سمت راست شهرك صنعتي غيردولتي فجر

تلفن 2

3303 455 233 98+